RISIN, s.r.o.


O firme.

RISIN, s.r.o. vznikla 1.6.2007 na základe Spoločenskej zmluvy. Dňa 24.7.2007 Okresný súd v Prešove zapísal spoločnosť do Obchodného registra, Odd:Sro, Číslo vložky:18886/P. Spoločnosti bolo pridelené IČO:36808261

Predmetom činnosti spoločnosti je v prvom rade vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty.

Cenník spracovania jednoduchého účtovníctva.

Cenník spracovania podvojného účtovníctva.

Kontakt.

Poštová adresa:

RISIN, s.r.o.

Žehňa 155

082 06 Žehňa

e-mail:

risin@risin.sk

mobil:

0903639209

Ponuka a cenník.

Paušálna minimálna odmena za vedenie podvojného účtovníctva pre spoločnosť s ručením obmedzeným je stanovená na 110,-EUR za mesiac, pre platcu DPH .

Paušálna minimálna odmena za spracovanie jednoduchého účtovníctva fyzickej osoby je 70,-EUR mesačne pre platcu DPH a 50,- EUR mesačne pre neplatcu DPH.

Základná cena za položku denníka nad rámec paušálu je 2,-EUR.

Podmienky paušálu, spôsob odovzdávania dokladov a ďalšie podmienky spolupráce sú vždy zmluvne upravené po vzájomnej dohode.

Any browser


© RISIN (2007)_(2009)