RISIN, s.r.o.
Cenník účtovníckych a administratívnych prác

Jednoduché účtovníctvoCeny sú platné pri mesačnom odovzdávaní dokladov na spracovanie.Periodicita a spôsob fakturácie je zmluvne dohodnutý.Prílohou faktúry je položkový rozpis účtovného denníka.Základná cena je stanovená za riadok účtovného denníka podľa prílohy faktúry.Položka
Merná jednotka EUR SKK
Cena jednej účtovnej položky vrátane prípravy, resp. vystavenia dokladov, podľa počtu zápisov za 1 rok.
Od 300 do 1000 položiek 2,00 60,25

Od 1001 do 2 000 položiek 1,80 54,23

Od 2001 do 5 000 položiek 1,60 48,20

Nad 5 000 položiek 1,40 42,18
Príklad výpočtu pre 1500 položiek:(1000*cena za položku do 1000 položiek + 500*cena za položku do 2000 položiek)

2 900,00 87 365,40
Príklad výpočtu pre 2500 položiek:(2000*cena za položku do 2000 položiek + 500*cena za položku do 5000 položiek)

4 400,00 132 554,40

Základná cena obsahuje:


30,126
Položka   Merná jednotka EUR SKK
Základný poplatok vrátane podkladov k daňovému priznaniu k dani z príjmov a účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdajoch, výkaz o majetku a záväzkoch)
1 rok 75,00 2 259,45
Štvrťročné priznanie k DPH
1 štvrťrok 30,00 903,78
Spracovanie spotreby PHM jedného motorového vozidla (kniha jázd)
1 mesiac 27,00 813,40
Spracovanie miezd a odvodov jedného zamestnanca
1 mesiac 10,00 301,26

Pri počte položiek pod 300 za rok je základná cena 70,- EUR (2108,82 SKK) mesačne pre platcu DPH, 50,- EUR ( 1506,30 SKK) pre neplatcu DPH.

Administratívne a účtovnícke práce nezahrnuté v základnej cene položky
Merná jednotka EUR SKK
Vystavenie faktúry v mene klienta, sprievodný list, doručenie (zahŕňa náklady na poštovné)
Ks 4,00 120,50
Hospodárska korešpondencia (1 strana/A4)
Ks 4,00 120,50
Prvé spracovanie návrhu zmlúv v mene klienta
Ks 50,00 1 506,30
Opakované vystavenie zmlúv v mene klienta
Ks 10,00 301,26
Zastupovanie klienta v daňovom konaní
1 hodina 20,00 602,52
Mesačné priznanie k DPH
1 mesiac 20,00 602,52
Súhrnný výkaz k DPH
1 štrťrok 45,00 1 355,67
Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
1 rok 50,00 1 506,30
Spracovanie spotreby PHM každého ďalšieho motorového vozidla (kniha jázd)
1 mesiac 27,00 813,40
Riešenie špeciálnych prípadov podľa zadania klienta
1 hodina 20,00 602,52